logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Pohybová terapie

Rozpis kurzů

Aktivity

Sport patří bezesporu mezi integrační pojítka do intaktní populace. Hlavním cílem sportu na naší škole je změření sil s ostatními sportovci (soutěžní zápolení), navozování nových přátelství, překonávání překážek, rozvoj zdravého sebevědomí, odolnost vůči neúspěchu, přijímání porážky, dodržování zásad fair play, schopnost vyrovnat se intaktním vrstevníkům a snaha je někdy předstihnout.

Klíčová aktivita Pohybová terapie je zaměřena na všechny cílové skupiny – žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogy, rodiče i veřejnost.

Do této klíčové aktivity jsou zahrnuty následující činnosti zaměřené na rozvoj pohybových schopností, hybnosti a motoriky:

  1. Psychomotorika (Bazální stimulace, Synergické reflexní terapie)
  2. Aquaterapie (Plavání pro imobilní žáky, Solná jeskyně)
  3. Letní a zimní sportovní aktivity (Cyklistický víkend, Tandemy, Lyžařský výcvik, Monoski)

S detailním popisem klíčových aktivit a realizací Vás budeme průběžně seznamovat prostřednictvím webových stránek.

Mgr. Silvie Häuserová
Mgr. Vanda Tomová

Pohybová terapie – nákup pomůcek

Díky projektu Pět terapií pro šťastný život s handicapem, reg.č. CZ.1.07/1.2.25/01.0008, financovaného ze strukturálních fondů – ESF a státního rozpočtu ČR jsme pro žáky naší školy mohli zakoupit následující pomůcky:

Cíle, kterých díky projektu dosáhneme:

Mgr. Silvie Häuserová

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz