logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Muzikoterapie

Rozpis kurzů

Aktivity

Muzikoterapie je použití hudby nebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie) kvalifikovaným muzikoterapeutem pro cílovou skupinu žáků, jehož účelem je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření. Cílem muzikoterapie je rozvinout potenciál nebo obnovit funkce jedince tak, aby mohl dosáhnout vyšší kvality života.

V současné době není na naší škole muzikoterapie odborně zaštítěna. Využíváme pouze muzikoterapeutické prvky v hodinách hudební výchovy a relaxační tělesné výchovy. Vzhledem k tomu, že od září 2009 byla na škole zřízena multisenzorická místnost Snoezelen, která vybízí k využívání aktivit podobného charakteru, chtěli bychom praktikovat tuto terapii na odborné bázi. K tomu je zapotřebí mít vyškolený personál a zakoupeny pomůcky (alternativní hudební nástroje jako tibetské mísy, metalofon, cantem, zvonečky, žabky, didgerydoo, kazoo, udu, djambe, šamanské bubny s paličkami, koshi zvonkohru, drumbeny a další).

Muzikoterapie bude nabízena žákům jako forma volnočasových aktivit v rámci kroužku realizovaného 1x týdně v odpoledních hodinách. Kroužek muzikoterapie bude probíhat po proškolení pedagogů v době od září 2012 do prosince 2014 kromě letních prázdnin, tj. 24 měsíců.

Mgr. Silvie Häuserová
Mgr. Vanda Tomová

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz