logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

logo EU

Pět terapií pro šťastný život s handicapem

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 7.1.2 – Rovné příležitosti dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Název výzvy: Moravskoslezský kraj – Výzva č. 1 pro GP – oblast podpory 1.2.

Název projektu: Pět terapií pro šťastný život s handicapem

Zkrácený název projektu: 5T

Reg.č.: CZ.1.07/1.2.25/01.0008

Hodnota projektu: 3 487 780,52 Kč

Doba trvání projektu: 35 měsíců (od 1.2.2012 do 31.12.2014)

Zdroje financování projektu: ze strukturálních fondů – ESF a státního rozpočtu ČR

Podporované aktivity:


Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz