logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Hipoterapie

Hipoterapie je forma fyzioterapie, využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek. Těžko najdeme jinou metodu, která by tělesně postiženým byla schopna nabídnout úplnější a dokonalejší biostimulátor lidské lokomoce. Je primární v prokazatelném léčebném účinku na zdraví jedinců. Je však finančně velmi náročná, pro většinu našich žáků ze sociokulturně slabšího prostřední naprosto nedostupná. Není hrazena pojišťovnou.

Na základě vyhodnocení ankety zaměřené na monitoring spokojenosti rodičů s aktivitami školy vyplynulo, že rodiče v největší míře postrádají pravidelnou hipoterapii.

Hipoterapii budeme raalizovat na naší školní zahradě, která je svou rozlohou vhodná pro realizaci této terapie. Rampu potřebnou k nasedání již naše škola vlastní. Jedna z našich fyzioterapeutek – Mgr. Petra Kučejová je kvalifikovaným hipoterapeutem, která zaštítí odborné vedení celé léčebné jednotky.

Největším problémem pro nás byl výběr správného koně s odpovídajícími parametry. Oslovili jsme manželé Paverovy, kteří vlastní 2 šestileté valachy (American Quarter Horse) klidné povahy s bohatými zkušenostmi ve výuce jízdy dětí a účastnících se soutěží ve westernovém ježdění u nás i v zahraničí. Se svými koni za námi budou dojíždět 1x týdně na 4 hodiny.

Celkem bude do hipoterapie v roce 2012 zapojeno 32 dětí, tj. 4 skupiny po 8 dětech. Dvě skupiny budou hipoterapii absolvovat v období duben až červen, další dvě pak v období září až listopad, a to v cyklech po 10 lekcích pro maximální efektivitu účinků terapie. Jedna terapeutická jednotka na žáka bude trvat cca 15-20 minut. Bezprostředně po hipoterapii, kdy je svalový aparát prohřátý a připravený k rehabilitaci, můžeme aplikovat fyzioterapii, jejíž účinek se tímto prohlubuje.

Na realizaci klíčové aktivity se budou podílet žáci, fyzioterapeuti, hipoterapeut, hipolog, asistent pedagoga.

Mgr. Silvie Häuserová
Mgr. Vanda Tomová

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz