logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Ergoterapie

Ergoterapie je nedílnou součástí rehabilitace u tělesně postižených dětí. V doslovném překladu se jedná o léčbu prací, u dětí jde převážně o získání co největší soběstačnosti v sebeobsluze, pracovních činnostech, hygieně, stolování, aby se v budoucnu stali alespoň částečně samostatnými jedinci co nejméně závislými na péči druhých.

V ergoterapii hledáme vhodné kompenzační pomůcky pro psaní, sebesycení, pro osobní hygienu, oblékání a další běžné činnosti, se kterými se dítě každodenně setkává ve svém okolí a zároveň tyto činnosti v rámci ergoterapie trénuje.

V hodinách ergoterapie žáci také navštěvují školní keramickou dílnu, kde pracují nejen s hlínou, ale také s papírem, nůžkami, textilem, dřevem a jinými materiály. V těchto hodinách si děti také vyzkoušejí úklidové práce - jako je vytřít, vysát, vyžehlit. Všechny aktivity se vždy přizpůsobují individuálně zdravotnímu stavu, možnostem a zájmům žáků.

Vybavení ergoterapeutické dílny je však nedostačující, postrádáme vhodné polohovací pracovní stoly, vybavení pro práci s hlínou - hrnčířský kruh, ostatní materiál jako glazury. Zakoupením nástrojů, zahradního náčiní vytvoříme vyhovující zázemí pro dílenské práce starších žáků. Díky projektu 5T zmodernizujeme pracovní zázemí pro naše žáky a zefektivníme práci v zájmovém kroužku Keramiky.

Mgr. Silvie Häuserová
Mgr. Vanda Tomová

Pomůcky

Díky projektu Pět terapií pro šťastný život s handicapem, reg.č. CZ.1.07/1.2.25/01.0008, financovaného ze strukturálních fondů – ESF a státního rozpočtu ČR jsme pro žáky naší školy mohli do ergoterapie zakoupit hrnčířský kruh WHISPER – T (SHIMPO).

Jde o renomovaný výrobek na elektrický pohon, jednoduše ovládaný pedálem zajišťujícím plynulou regulaci otáček, s nejtišším chodem, vhodný pro praváky, leváky a díky výškové nastavitelnosti i pro děti na vozíčku.

Kruh bude využíván v hodinách pracovní výchovy a v kroužku ergoterapie.

Pro seznámení se se základy jeho technické obsluhy a za účelem ukázky “točení keramiky” jsme si pozvali do školy keramičku paní Zdeňku Orlíkovou z Jezdkovic. Pod jejíma rukama vznikaly krásné kousky, které nás namotivovaly pro vlastní práci. Víme však, že to bude chtít spoustu trpělivosti a postupné nabytí praktických zkušeností. Třeba Vás s dětmi překvapíme a při nejbližší příležitosti připravíme prodejní výstavu či dárek k svátku.

Touto cestou zároveň paní Zdeňce děkujeme za její drahocenný čas a trpělivost.


Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz