logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Canisterapie

Rozpis kurzů

Aktivity

Náš Projekt Pět terapií pro šťastný život s handicapem, reg.č. CZ.1.07/1.2.25/01.0008 je zaměřen na terapie – psychoterapii, hipoterapii, pohybové terapie, muzikoterapii a ergoterapii.

Vzhledem k tomu, že jsme ušetřili finanční prostředky za kurzovné a z důvodu efektivního využití přidělené podpory ze strukturálních fondů – ESF a státního rozpočtu ČR jsme po projednání s projektovou manažerkou pro regionální granty schopni rozšířit náš okruh pěti terapií o Canisterapii.

Canisterapie se díky širokospektrálnímu účinku vztahuje k pohybové terapii, psychoterapii, uplatňuje se i v úzké návaznosti s hipoterapií, jde o tzv. zooterapii. Její vřazení do projektu má tedy své opodstatnění.

V listopadu 2013 plánujeme zrealizovat na naší škole kurz canisterapie, který by spadal do Klíčové aktivity 02 - Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělání. Canisterapii bychom chtěli odborně praktikovat na naší škole, kam sice v současnosti dochází pes, ale jde spíše o mazlení se s pejskem než o cílenou canisterapii s fyziorehabilitačním působením.

Proškolení pedagogických pracovníků v této oblasti by tak přispělo k dalšímu zkvalitnění péče o žáky naší školy v souladu s projektem 5T.

U Canisterapie počítáme s dodržením stejných principů jako u ostatních terapií (proškolení pedagogických pracovníků, organizační zajištění podmínek pro průběh terapie, pravidelné uplatňování canisterapie ve výchovně vzdělávacím procesu, výběr metodika, vznik metodické příručky, prezentace aktivit na webových stránkách, publicita).

Níže uvádíme stručnou charakteristiku této terapie.

Canisterapie je metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa (canis = latinsky pes).

V zařízeních pro fyzicky a mentálně postižené osoby tvoří pes součást rehabilitace, protože napomáhá procvičování jednotlivých částí těla. Velmi významnou a úspěšnou metodou je polohování.

Technika polohování v canisterapii značí zejména dvě techniky – polohování relaxační a polohování rehabilitační. V obou případech „přikládáme“ speciálně trénovaného psa pokud možno k odhaleným částem klientova těla, které chceme stimulovat (prohřát, uvolnit, aktivovat). Pes má fyziologickou tělesnou teplotu oproti člověku o cca 1,5 – 2 stupně Celsia vyšší. Dochází k prohřátí a hlubokému prožitku čití v místech kontaktu se psem. Běžně se výsledky polohování začínají projevovat již po 7. až 12. minutě. Pes v polohování nahrazuje polštáře, které klienta podpírají, díky své teplotě působí na klienta velmi příjemně. Při polohování se díky dýchání psa většinou zklidní i dech postiženého. Nejefektivnější výsledky jsou zaznamenávány u osob trpících svalovými křečemi nebo třesem, což jsou stavy našich žáků se závažným tělesným postižením – DMO.

Mgr. Silvie Häuserová
Mgr. Vanda Tomová

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz